Da-dent - ordinacija dentalne medicine

Nakon stečenog dvadesetogodišnjeg iskustva u radu u domu zdravlja u Sv. Ivanu Zelini, doktor dentalne medicine Antonio Počanić otvara dentalni centar u mirnom dijelu grada Sv. Ivana Zeline.

Kao ugovorni liječnik od ožujka 1998 godine nastavlja ugovor s HZZO-om te preseljava s adrese Bocakova br. 5 na adresu Bocakova 33A.

Uz dvije stomatološke jedinice u pripremi je i opremanje posebne stomatološke jedinice za ugradnju implantata i zahvata iz oralne kirurgije (apikotomija, teška vađenja, oseointegracije i slično).


Od izrade vizualnog identiteta, preko tiskanih materijala, web stranica do digitalnog oglašavanja i socijalnih mreža

Pratite nas na


© Getim poslovno informatičke usluge