Skip to main content

Elan d.o.o.

Elan d.o.o. za razvoj, poslovanje nekretninama i usluge, osnovan je 2006. godine.

Sjedište je u Viškovu, gdje je tvrtka započela poslovanje nekretninama, kupujući zemljišta i gradeći stambene objekte - stanove za prodaju, kao svoju osnovnu djelatnost koja traje sve do danas.

Elan je investitor koji želi biti prisutan na tržištu nekretnina kroz stambenu izgradnju te u suradnji sa svojim poslovnim partnerima – izvođačima, ponuditi dobar omjer kvalitete i cijene.