Građprom d.o.o.

Društvo GRAĐPROM d.o.o. danas zapošljava u prosjeku 50 radnika, te posjeduje preko 40 voznih jedinica, kamiona, radnih strojeva i ostalog potrebnog alata. Također posjeduje Suglasnost za obavljanje djelatnosti skupine F te pojedinih radova drugih skupina kao i Rješenje za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na nepokretnim kulturnim dobrima.

Društvo se profiliralo za izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji infrastrukture (podzemne i nadzemne) za HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., te izgradnju poslovnih i stambenih objekata, a proteklih godina povećan je broj stručno osposobljenih radnika, te potrebna mehanizacija za kvalitetno izvođenje radova i kontinuirano povećanje prometa.


Od izrade vizualnog identiteta, preko tiskanih materijala, web stranica do digitalnog oglašavanja i socijalnih mreža

Pratite nas na


© Getim poslovno informatičke usluge