Skip to main content

KFL projekt d.o.o.

KFL projekt d.o.o. projektantski je ured osnovan 2017. godine, a osnovna djelatnost društva je izrada građevinskih projekata konstrukcije. Zajedno s njihovim suradnicima nude izradu kompletne projektne dokumentacije potrebne za gradnju kao i stručni nadzor građenja te usluge tehničkog savjetovanja vezano uz gradnju.