Vekra d.o.o.

Poduzeće Vekra d.o.o osnovano je i registrirano 1992 .godine. Osnivač i vlasnik poduzeća je Željko Kralj. 2009. godine donose odluku o razrješenju i imenovanju direktora društva, ovom odlukom razrješuje se dužnosti direktora odnosno člana uprave Željko Kralj, a imenuje se za direktora odnosno člana uprave Miroslav Kralj.

Poduzeće je registrirano za trgovinu na veliko i malo, proizvodnju i prodaju proizvoda od metala, el. strojeva i aparata te građevinarstvo.


Od izrade vizualnog identiteta, preko tiskanih materijala, web stranica do digitalnog oglašavanja i socijalnih mreža

Pratite nas na


© Getim poslovno informatičke usluge