Zelina plin d.o.o.

Uz poštivanje ekoloških principa i sigurnosti korisnika i svih građana, Zelina plin d.o.o. prati trendove europskih distributera u smislu suvremene i moderne organizacije poslovanja koja se može mjeriti sa svim značajnim europskim distributerima.

Misija Zeline plin d.o.o. je sigurna i pouzdana distribucija plina svakog korisnika na distribucijskom području grada Sveti Ivan Zelina i općina Bedenica te povećanja energetske učinkovitosti kod svih aspekata u području distribucije plina.


Od izrade vizualnog identiteta, preko tiskanih materijala, web stranica do digitalnog oglašavanja i socijalnih mreža

Pratite nas na


© Getim poslovno informatičke usluge