Skip to main content

Žigrović promet d.o.o.

Instruktori i predavači Autoškole DIK profesionalci su koji će vas upoznati sa svim potencijalnim opasnostima sudjelovanja u prometu, ali isto tako vas osposobiti da ih vješto izbjegnete.

Svaki instruktor posvećen je individualnim potrebama naših polaznika, osiguravajući da svaki vozač stekne potrebne vještine i znanja za sigurno sudjelovanje u prometu.

Upoznajte njihov tim i uvjerite se zašto su pravi odabir za vašu vozačku edukaciju.